سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم

سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم

شنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۳

سازمان دارالقرآن کریم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی
بر ارتقای سطح دانش قرآنی آحاد مردم و ایجاد ارتباط و انس هرچه بیشتر ایشان با قرآن
کریم، «سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم» ویژه کارکنان دستگاه های فرهنگی و خانواده
های مکرم ایشان را برگزار می نماید.


رشته های مسابقه


مرحله استانی:


گروه الف) کارکنان، همسران و فرزندان (بالای ۱۸ سال)


عنوان


ردیف


عناوین رشته ها


توضیحات

حفظ

۱

حفظ موضوعی شامل ۴۰ موضوع قرآنی با ترجمه

(دریافت عناوین موضوعات)

به تفکیک خواهر و برادر

۲

حفظ یک جزء قرآن کریم

به تفکیک خواهر و برادر

۳

حفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته

به تفکیک خواهر و برادر

قرائت

۴

قرائت به روش تدویر (ترتیل)

۵

فصیح خوانی قرآن (روان خوانی و تلفظ صحیح حروف) و صحت قرائت نماز

به تفکیک خواهر و برادر

مفاهیم

۶

سبک زندگی اسلامی برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه تألیف حضرت آیت الله
جوادی آملی (بخش اول کتاب با عنوان تعامل انسان با خود ـ از صفحه ۶۷ تا
۲۰۵ـ ناشر موسسه اسراء)

به تفکیک خواهر و برادر


توجه:

۱ـ به خانواده های ثبت نام کننده در بخش مفاهیم (سبک زندگی
اسلامی) به شرط شرکت در مسابقه، کتاب مفاتیح الحیاه بصورت نیم بهاء (۰۰۰/۷۰ ریال)
در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
۲ـ هر فرد فقط در یکی از رشته های حفظ یا قرائت، مجاز به شرکت در مسابقه می باشد و
علاوه بر آن تمامی علاقه مندان مجاز به شرکت در رشته های مفاهیم (سبک زندگی اسلامی)
خواهند بود.گروه ب) فرزندان در حال تحصیل


عنوان


ردیف


عناوین رشته ها


توضیحات

حفظ

۱

حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه مقطع قبل از دبستان (کمتر از ۷ سال)

مشترک

۲

حفظ ۲۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره اول دبستان (اول، دوم و سوم
دبستان)

به تفکیک خواهر و برادر

۳

حفظ ۳۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره دوم دبستان (چهارم، پنجم و ششم
دبستان)

به تفکیک خواهر و برادر

۴

حفظ یک جزء قرآن کریم ویژه مقطع دبیرستان (دوره اول و دوم متوسطه)

به تفکیک خواهر و برادر

قرائت

۵

فصیح خوانی قرآن (روان خوانی و تلفظ صحیح حروف) و صحت قرائت نماز ویژه
مقطع دبیرستان (دوره اول و دوم متوسطه)

به تفکیک خواهر و برادرتوجه:
هر فرد فقط در یکی از رشته های حفظ یا قرائت، مجاز به شرکت در مسابقه می
باشد.مرحله کشوری:

در مرحله کشوری، فقط نفرات اول پنج رشته زیر در گروه الف (کارکنان، همسران و
فرزندان بالای ۱۸ سال) به شرط کسب حد نصاب امتیاز، راه خواهند یافت و مسابقه در
گروه الف (بند ۵ عنوان قرائت) و گروه ب (فرزندان در حال تحصیل) در مرحله استانی
خاتمه خواهد یافت.کارکنان، همسران و فرزندان (بالای ۱۸ سال)


عنوان


ردیف


عناوین رشته ها


توضیحات

حفظ

۱

حفظ موضوعی شامل ۶۰ موضوع قرآنی با ترجمه

(دریافت عناوین موضوعات)

به تفکیک خواهر و برادر

۲

حفظ یک جزء قرآن کریم

به تفکیک خواهر و برادر

۳

حفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته

به تفکیک خواهر و برادر

قرائت

۴

قرائت به روش تدویر (ترتیل)

مفاهیم

۵

سبک زندگی اسلامی برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه تألیف حضرت آیت الله
جوادی آملی (بخش اول کتاب با عنوان تعامل انسان با خود و فصل اول از
بخش دوم کتاب با عنوان خویشاوندان ـ از صفحه ۶۷ تا ۲۷۳ـ ناشر موسسه
اسراء)

به تفکیک خواهر و برادر

جوایز مسابقات


مرحله استانی:


گروه الف) کارکنان، همسران و فرزندان (بالای ۱۸ سال)


ردیف


عناوین رشته ها


هدیه رتبه (ریال)


اول


دوم


سوم

۱

حفظ موضوعی شامل ۴۰ موضوع قرآنی

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲

حفظ یک جزء قرآن کریم

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۳

حفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲.۵۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

قرائت به روش تدویر (ترتیل)

۲.۵۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۵

فصیح خوانی قرآن و صحت قرائت نماز

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۶

سبک زندگی اسلامی برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه

۲.۵۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰گروه ب) فرزندان در حال تحصیل


ردیف


عناوین رشته ها


هدیه رتبه (ریال)


اول


دوم


سوم

۱

حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه مقطع پیش دبستانی

۱.۰۰۰.۰۰۰

۷۵۰.۰۰۰

۵۰۰.۰۰۰

۲

حفظ ۲۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره اول دبستان

۱.۲۵۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۷۵۰.۰۰۰

۳

حفظ ۳۰ سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره دوم دبستان

۱.۵۰۰.۰۰۰

۱.۲۵۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۴

حفظ یک جزء قرآن کریم ویژه مقطع دبیرستان

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۵

فصیح خوانی قرآن و صحت قرائت نماز ویژه مقطع دبیرستان

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۱.۰۰۰.۰۰۰


مرحله کشوری:


کارکنان، همسران و فرزندان (بالای ۱۸ سال)


ردیف


عناوین رشته ها


هدیه رتبه (ریال)


اول


دوم


سوم

۱

حفظ موضوعی شامل ۶۰ موضوع قرآنی

۴.۰۰۰.۰۰۰

۳.۵۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲

حفظ یک جزء قرآن کریم

۴.۰۰۰.۰۰۰

۳.۵۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۳

حفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته

۶.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۴

قرائت به روش تدویر (ترتیل)

۵.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۵

سبک زندگی اسلامی برگرفته از کتاب مفاتیح الحیاه

۵.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰تذکرات مهم:

۱ـ همکاران محترم لازم است قبل از ثبت نام آیین نامه کامل مسابقه را به صورت دقیق
مطالعه نمایند.


آئین نامه کامل برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم


۲ـ هر فرد فقط در یکی از رشته های حفظ یا قرائت تدویر (ترتیل)، مجاز به شرکت
در مسابقه خواهد بود و علاوه بر آن، تمامی علاقه مندان مجاز به شرکت در رشته های
مفاهیم (با رویکرد سبک زندگی اسلامی) خواهند بود.

۳ـ طبق آیین نامه مسابقات (ابلاغ شده از سوی دارالقرآن کریم)، شرکت کنندگان باید از
کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی ثابت و یا پاره وقت که حداقل ۸۰ ساعت در ماه با
دانشگاه همکاری دارند، باشند.

تبصره۱: کارکنان قراردادی ثابت باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند.
تبصره۲: مسابقه تسنیم شامل سربازان شاغل در دانشگاه نمی باشد.

۴ـ ثبت نام نفرات اول کشوری سال گذشته، فقط در رشته ای که سال قبل در آن رتبه کسب
نکرده اند، مجاز خواهد بود.

۵ـ کسانی که در مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی،
دانشجویی و تسنیم، درسطح استان و یا کشور، در رشته های قرائت و حفظ ۱۰ جزء به بالا،
حائز رتبه اول تا سوم شده­ اند، مجاز به شرکت در این مسابقات نیستند.

۶ـ در مرحله استانی اعزام متسابقین بصورت مأموریت اداری محاسبه شده و کلیه هزینه
های مربوطه، اعم از ایاب و ذهاب و اسکان احتمالی بر عهده دانشگاه می باشد.

۷ـ در خاتمه مرحله استانی مسابقات، علاوه بر تقدیر انفرادی از برگزیدگان، در مرحله
استانی، به سه خانواده برتر قرآنی که معدل امتیاز آنها نسبت به سایرین بیشتر باشد،
جوایزی اهداء خواهد شد.


زمان بندی برگزاری مسابقات

مرحله استانی: ۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۳ (ازمون کتبی مسابقه
مفاتیح الحیاه: پنجشنبه، چهارم دی ماه)

مرحله کشوری: ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

توجه: مکان دقیق برگزاری متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.


نحوه ثبت نام و شرکت در مسابقات:


همکاران متقاضی جهت شرکت در مسابقات (استانی) ضمن مطالعه دقیق و کامل اطلاعیه
فوق و همچنین «آئین
نامه کامل برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم
» از طریق لینک زیر نسبت
به ثبت نام اقدام نمایند.


زمان ثبت نام به اتمام رسیده است


آخرین مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳سایت سازمان دارالقرآن کریمآئین نامه کامل برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم