شرایط انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه معارف اسلامی اعلام شد

شرایط انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه معارف اسلامی اعلام شد

یکشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۰

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم
می رساند مراسم انتخاب و تجلیل از دانشجویان نمونه در اردیبهشت ماه و در ایام شهادت
استاد مطهری برگزار می گردد.
معیار انتخاب دانشجوی نمونه بر اساس فعالیت های آموزشی، علمی و فرهنگی آنان و کسب
بالاترین امتیازها به انجام خواهد رسید؛ از این رو دانشجویان واجد شرایط بر اساس
فرم انتخاب دانشجویان نمونه در اسفند ماه سال ۹۰ می توانند نسبت به تکمیل فرم پیوست
از سوی معاونت های مختلف اقدام و در این رقابت شرکت نمایند.
این اطلاعیه به منظور اطلاع و کسب آمادگی لازم دانشجویان برای شرکت در این رقابت
اعلام می گردد و زمان دقیق فراخوان و جزئیات بیشتر آن متعاقبا به اطلاع دانشجویان
خواهد رسید.


دریافت فرم تقاضانامه در
انتخاب دانشجوی نمونه