شورای فرهنگی

معرفی شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشگاه به‌منظور آسیب‌شناسی و رصد امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و برنامه‌ریزی جامع جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی و اعطای مجوز به فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، تبلیغی و … انجمن‌های علمی دانشجویی، تشکل‌های فرهنگی سیاسی و … با توجه به اولویت‌های پیش‌روی و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت فرهنگی، سیاسی دانشگاه تشکیل شده است.

 

اعضای شورا بر اساس جدول ذیل است:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حجت‌الاسلام دکتر روح‌الله شاکری ریاست دانشگاه و رئیس شورا
۲ حجت‌الاسلام دکتر جعفر جدیری صابونی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی و دبیر شورا
۳ حجت‌الاسلام دکتر حسین ارجینی عضو هیأت علمی
۴ آقای سعید صفایی‌وش معاون اداری و مالی
۵ دکتر سید ضیاءالدین میرمحمدی معاون آموزشی
۶ آقای دکتر امیر سیاه‌پوش مسئول بسیج اساتید
۷ حجت‌الاسلام اسماعیل رحمانیان مسئول بسیج دانشجویی
۸ حجت‌الاسلام حسنعلی زمانی نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی