شورای فرهنگی

معرفی شورای فرهنگی

شورای فرهنگی دانشگاه به‌منظور آسیب‌شناسی و رصد امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و برنامه‌ریزی جامع جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی و اعطای مجوز به فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، تبلیغی و … انجمن‌های علمی دانشجویی، تشکل‌های فرهنگی سیاسی و … با توجه به اولویت‌های پیش‌روی و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت فرهنگی، سیاسی دانشگاه تشکیل شده است.

 

اعضای شورا بر اساس جدول ذیل است:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری ریاست دانشگاه و رئیس شورا
۲ حجت الاسلام دکتر رضا ابروش مدیر امور دانشجویی و فرهنگی و دبیر شورا
۳ دکتر امیر حسین سیاه پوش عضو هیات علمی
۴ آقای سعید صفایی وش معاون اداری و مالی
۵ دکتر سید ضیاء الدین میر محمدی معاون آموزشی
۶ حجت الاسلام حسن رضایی مهر مسئول امور فرهنگی
۷ حجت الاسلام دکتر سید حسین رکن الدینی مسئول بسیج اساتید
۸ آقای سید سجاد جعفری مسئول بسیج دانشجویی
۹ حجت الاسلام ابراهیم مومنی نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی