طرح بخشودگی صد در صدی جرایم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه دانشجویی

طرح بخشودگی صد در صدی جرایم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه دانشجویی

سه شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ذوالفقار یزدان‌مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نشست
خبری که صبح امروز برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب
اسلامی گفت: با توجه به تصمیمات گرفته شده دانشجویانی که از امروز تا ۲۲ بهمن
بدهکاری‌های خود را به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به صورت یکجا پرداخت کنند
جرایم آن‌ها بخشیده خواهد شد.
یزدان‌مهر تصریح کرد: به موجب این طرح دانش آموختگانی که به این صندوق بدهکار بوده
و به علت عدم پرداخت به موقع اقساط، دارای جریمه دیرکرد هستند، می‌توانند طبق تاریخ
اعلام شده، تا ۲۲ بهمن با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان و بازپرداخت یکجای
بدهی خود از این بخشودگی استفاده کنند.