فصلنامه تخصصی مطالعات معارف اسلامی

فصلنامه تخصصی مطالعات معارف اسلامی

دوفصلنامه علمی دانشجویی مطالعات معارف اسلامی عنوان نشریه تخصصی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه است که هدف آن زمینه سازی جهت تولید و توسعه دانش در گستره معارف اسلامی و تبلیغ دین، متناسب با نیاز دانشجویان رشته های: مدرسی معارف اسلامی و توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی است.

این نشریه می کوشد تا با انتشار مقالات دانشجویان زمینه حضور آنان را در نشریات علمی پژوهشی و همایش های معتبر کشور فراهم نماید.

 

ارتباط با فصلنامه:

پست الکترونیکی : motaleat@maaref.ac.ir

نشانی: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، کوچه شماره ۴، پلاک ۳۵، مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی، دفتر نشریات دانشجویی

تلفن: ۲۷ و ۳۲۹۴۶۰۲۶ ـ ۰۲۵

 

راهنمای ارسال مقاله 

 

توجه:

  1. بر اساس آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی، دانشجویان همزمان می توانند مقاله خود را جهت انتشار به نشریات دیگر نیز ارسال نمایند.
  2. به منظور جلوگیری از سرقت علمی مقالات دانشجویان فقط چکیده مقالات در سایت باز نشر می شود.