قرآن و متون اسلامی

لیست اعضای انجمن قرآن و متون اسلامی

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ بيات حامد اصلی
۲ سقا شام‏اسبي ثريا اصلی
۳ فاضل بخشایش محسن اصلی
۴ مندلی راضیه اصلی
۵ سبزی زاده یزدی علی اکبر اصلی ـ دبیر انجمن
۶ دشن زهرا علی البدل

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اویسی