قرآن و متون اسلامی

لیست اعضای انجمن قرآن و متون اسلامی

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ نادعلي محمد دبیر
۲ تركاشوند وحيد عضو اصلی
۳ فاطميان عادل عضو اصلی
۴ گلي حصاري نصيبه عضو اصلی
۵ زماني زينب علی البدل
۶ محمدي آرام مرضيه علی البدل
۷ هاشمي حسين‏ آبادي محمد علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای نادعلی

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین آقای منصوری