مبانی نظری اسلام

لیست اعضای انجمن مبانی نظری اسلام

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ جباري ليلا اصلی
۲ حیدری زهرا اصلی
۳ عليزاده نرگسي فرزانه اصلی
۴ قائمي سيده مريم اصلی
۵ قاسمي حميد اصلی ـ دبیر انجمن
۶ خجسته‏مهر كيوان علی البدل
۷ فاطمي‏كيا نعيم علی البدل

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر پناهی آزاد