مدیریت فرهنگی

لیست اعضای انجمن مدیریت فرهنگی

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ باميري باقر اصلی
۲ پيشدار اسماعيل اصلی
۳ مظلوم روح الله اصلی
۴ یاسینی فر محمد صادق اصلی
۵ عباس‏زاده سورمي محمد اصلی ـ دبیر انجمن
۶ حاتم‏زاده چه‏چكري علي علی البدل
۷ یدائی حسین علی البدل

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابروش