مشاوره

لیست اعضای انجمن مشاوره

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ فلاح هادي اصلی
۲ محمودي محمد اصلی
۳ زماني حسنعلي اصلی ـ دبیر انجمن
۴ حسني محمود اصلی
۵ فرد افشاري تله‏بازلو محمد حسين اصلی
۶ الادری محمدرضا علی البدل

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جدیری