مشاوره

لیست اعضای انجمن مشاوره

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ انصاري محمدمهدي دبیر
۲ اسدالله ‏پور مهدي عضو اصلی
۳ گل محمدي مجتبي عضو اصلی
۴ مرتضوي‏ نيا علي عضو اصلی
۵ احمدي كنشتي مسعود علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای انصاری

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دولتخواه