معرفی فعالیتهای علمی دانشجویان

معرفی فعالیتهای علمی دانشجویان

سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۱

مدیریت امور دانشجویی در نظر دارد
فعالیت های علمی دانشجویان در سال تحصیلی ۹۱ ـ ۹۰ را در سایت دانشگاه و نشریات و
سایت¬های مرتبط معرفی نماید.
خواهشمند است پس از ارسال اطلاعات مربوط به کتاب و مقاله منتشر شده خود در بازه
زمانی فوق از طریق فرم اینترنتی زیر، یک نسخه از اصل کتاب یا مجله را
به مدیریت امور دانشجویی تحویل
نمایید.

تذکر: لطفا به صورت جداگانه برای هر کتاب یا مقاله منتشر
شده فرم ذیل را تکمیل نمایید.فرم اینترنتی دریافت اطلاعات مربوط به کتاب و مقاله منتشر شده

اطلاعات لازم برای تکمیل فرم اینترنتی

الف) کتاب: عنوان کتاب، ناشر، شماره تلفن پخش کتاب و معرفی کتاب در ۲۰۰ کلمه

ب) مقاله: عنوان مقاله، نام مجله، رتبه علمی مجله، شماره و تاریخ انتشار
مجله، چکیده مقاله

فرصت تکميل فرم اينترنتي: تا روز شنبه ۱۸/۹/۱۳۹۱

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۸۴۰۳۳۵ ـ ۰۲۵۱ تماس حاصل نمایید.