نشست آشنایی با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها

نشست آشنایی با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها

جمعه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۶

نشست
آشنایی با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها با حضور حجت‌السلام و المسلمین دکتر
مصطفی رستمی و دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی در تاریخ
چهارشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۰ در محل سالن امام رضا(ع)
برگزار گردید.