نشست تخصصی «بررسی بیانیه گام دوم انقلاب»

نشست تخصصی «بررسی بیانیه گام دوم انقلاب»

دوشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

از میان همه‌ ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب همّت می گمارد؛ و در میان ملّتهایی که به‌ پاخاسته و انقلاب کرده‌اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به‌جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقلابی را حفظ کرده باشند. امّا انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم می شود. (مقام معظم رهبری)

سلسله نشست های انقلاب اسلامی؛ رهیافت ها و رویدادها

نشست تخصصی «بررسی بیانیه گام دوم انقلاب»

باحضور: دکتر مظفر نامدار (عضوشورای عالی دانشنامه انقلاب اسلامی و سردبیر فصلنامه تخصصی پانزده خرداد)

زمان: سه شنبه ۱۴اسفند۹۷، ساعت۱۰:۳۰

مکان: بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا(ع)

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی