نشست علمی دانشجویی بازتاب انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر

نشست علمی دانشجویی بازتاب انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

با حضور
میهمانانی از کشورهای ترکیه و آرژانتین

زمان: چهارشنبه ۲۱/۱۱/۹۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: بلوار جمهوری ـ ساختمان نهاد

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی