نشست «فرایند جذب در گروه های معارف اسلامی»

نشست «فرایند جذب در گروه های معارف اسلامی»

دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۱

به منظور
آشنایی دانشجویان مدرسی معارف اسلامی با فرایند جذب در گروه های معارف اسلامی،
نخستین جلسه نشست های دانشجویی این هفته با حضور مسئولین محترم امور دفاتر، اساتید
و مبلغان نهاد برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه ۹ اسفند ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح

مکان: بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان نهاد، سالن اجتماعات