پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (آخرین مهلت۳۰ مهرماه ۱۳۹۸)

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (آخرین مهلت۳۰ مهرماه ۱۳۹۸)

دوشنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۸

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، تسهیلات ویژه‌ای از قبیل راتبة دانشجویی، اعتبار آموزش‌ یاری، اعتبار همکاری ‌های علمی- اجرایی/ فن‌ یاری، اعتبار توان‌ مندی آموزشی، اعتبار توان‌ مندی کارآفرینی ، اعتبار ارتباطات علمی و … را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور اعطا می‌کند.

 

دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

سایت بنیاد ملی نخبگان استان قم

منبع خبر: مدیریت دانشجویی فرهنگی