کسب رتبه برتر همایش بین المللی قرآن و مستشرقان توسط دانشجویان دانشگاه

کسب رتبه برتر همایش بین المللی قرآن و مستشرقان توسط دانشجویان دانشگاه

شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۱

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان با حضور جمعی از
قرآن پژوهان داخلی و خارجی در جامعه المصطفی(ص) العالمیه در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه
برگزار شد.
در این همایش پنج مقاله از مقالات دانشجویان مقطع دکتری قرآن و متون اسلامی دانشگاه
به شرح ذیل پذیرفته شده است: (سایت همایش)

نام و نام خانوادگی                
عنوان مقاله
۱ مهدی اسماعیل پور              
ارزیابی سیر قرآن پژوهی مستشرقان
۲ علیرضا کمالی                     
بررسی و نقد آراء مستشرقان در باره تحریف قرآن به نقیصه
۳ محمد هادی منصوری            
نقد و بررسی مقاله مطالعات قرآنی ما قبل ۱۸۰۰ میلادی
۴ علیرضا نوبری                       
بررسی و نقد مقاله بیولوژی خلقت و مراحل حیات در دایره المعارف قرآن لیدن
۵ علیرضا نوبری                        
روش شناسی مستشرقان در تفسیر قرآن و بررسی سنت

در این همایش مقاله جناب آقای علیرضا نوبری با موضوع: «بررسی و نقد مقاله بیولوژی
خلقت و مراحل حیات در دایره المعارف قرآن لیدن» حائز رتبه اول و مقاله جناب آقای
محمد هادی منصوری با موضوع: «نقد و بررسی مقاله مطالعات قرآنی ما قبل ۱۸۰۰ میلادی»
حائز رتبه دوم گردید.
نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۹مقاله حائز رتبه اول تا سوم این همایش ، سه مقاله
آن از دانشجویان رشته مدرسی معارف اسلامی در گرایش قرآن و متون اسلامی بوده است.
دانشگاه معارف اسلامی ضمن تبریک این موفقیت دانشجویان، از خداوند متعال برای آنان
آرزوی توفیق روز افزون در عرصه های جهاد علمی و معنوی مسئلت می نماید.