کسب مقام دوم مسابقات شنا توسط آقای ضیاء نوشین (دانشجوی کارشناسی ارشد)

کسب مقام دوم مسابقات شنا توسط آقای ضیاء نوشین (دانشجوی کارشناسی ارشد)

یکشنبه, ۱۲ اسفند, ۱۳۹۷

در ادامه مسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان قم، مسابقات رشته شنا به میزبانی دانشگاه قم برگزار و جناب آقای نقی ضیاء نوشین، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در ماده ۱۰۰ متر آزاد مقام دوم را کسب نمودند.

منبع خبر: واحد تربیت بدنی