کلاس فقه الاخلاق (ویژه خواهران)

کلاس فقه الاخلاق (ویژه خواهران)

پنجشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۳۹۴

به اطلاع می
رساند کلاس فوق برنامه فقه الاخلاق (ویژه خواهران) دکتر رضا
حبیبی روزهای شنبه به مدت ۱۲ جلسه از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲
در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد.
شروع کلاس ها: شنبه ۱۷ بهمن ماه

یادآوری
– شرکت برای عموم خواهران آزاد است.
– به مشارکت کنندگان فعال در این کلاس، گواهی داده می شود.

مکان برگزاری

بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۴، پلاک ۳۵
انجمن علمی دانشجویی اخلاق اسلامی