بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

برگزاری اردوی توجیهی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد

به منظور آشنایی دانشجویان جدید الورود با فضای آموزشی، فرهنگی و سیاسی دانشگاههای کشور و نیز آشنایی با دانشگاه معارف اسلامی و قوانین و مقررات آموزشی، اردوی توجیهی، آموزشی و فرهنگی در قالب دو اردوی برادران و خواهران در [...]

مشاهده جزئیات...