بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

برگزاری اردوی علمی ـ فرهنگی دانشجویان در همدان (خواهران)

بدینوسیله به اطلاع می رساند اردوی علمی ـ فرهنگی دانشجویان دوره اول کارشناسی ارشد خواهران (ورودی سال ۱۳۹۰) در روزهای پنج شنبه تا شنبه مورخ ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در همدان برگزار می شود.

مشاهده جزئیات...

پذیرش دانشجو به صورت بورس تحصیلی با معرفی معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

پذیرش دانشجو به صورت بورس تحصیلی با معرفی معاونت بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

مشاهده جزئیات...