بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

طرح کارورزی پاسخ به پرسش های دانشجویان

دانشگاه معارف اسلامی با همکاری اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد در راستای طرح نیاز محوری و پاسخ به پرسش¬های اساسی دانشجویان، بر آن است دوره «طرح کارورزی پاسخ به [...]

مشاهده جزئیات...