اعلام نحوه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

دانشجویان دوره دکتری می توانند با توجه به شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه معارف اسلامی از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور استفاده نمایند.

مشاهده جزئیات...

راهیابی سرکار خانم باجولوند به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم دانشجویان

سرکار خانم باجولوند دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی توانست با موفقیت در مرحله منطقه ای بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان، به مرحله کشوری این مسابقات راه یابد.

مشاهده جزئیات...