بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

بازدید دانشجویان از موزه عبرت و مجموعه سعد آباد

اردوی یک روزه فرهنگی به منظور بازدید از آثار ظلم و جنایت رژیم طاغوت نسبت به مردم ایران اسلامی در روز شنبه اول اسفند ماه ۹۴ برگزار شد و دانشجویان از شکنجه گاه مخوف رژیم پهلوی در تهران ـ [...]

مشاهده جزئیات...