بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

برگزاری وبینار (بررسی چالش های کرونا برای تمدن غرب)

به گزارش انجمن تاریخ و تمدن اسلامی و هماهنگی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی قم ، وبینار «بررسی چالشهای کرونا برای تمدن غرب» برگزار می گردد. ارائه دهنده: دکتر سیدضیاءالدین میرمحمدی زمان: پنجشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ ساعت [...]

مشاهده جزئیات...