اسامي برندگان مسابقه كتابخواني پویش مطالعاتی پاسخ به دلواپسی‌های فرزندآوری و فرزندپروری

اسامي برندگان مسابقه كتابخواني پویش مطالعاتی پاسخ به دلواپسی‌های فرزندآوری و فرزندپروری

دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱

کتاب «هفت‌خوان خیالی؛ پژوهشی درباب ارتباط معیشت و تربیت فرزند صالح» در پاسخ به مطالبه امام خامنه‌ای(دام‌ظله) مبنی بر پیش‌گیری از مبتلا شدن کشور به پیری در آینده‌ای نه‌ چندان دور و فرمانشان مبنی بر اینکه: «جوانب قضیه را بسنجید؛ ببینید چه چیزهایی است که موجب می‌شود جامعه ما دچار میل به کم‌ فرزندی بشود؛ چرا افرادی ترجیح می‌دهند که فقط یک فرزند داشته باشند؛ چرا ترجیح می‌دهند فقط دو فرزند داشته باشند؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می‌کنند از فرزند‌داری؟… این عوامل را پیدا کنید.» تدوین و در دو بخش اقناعی و کاربردی سازماندهی‌ شده است.
بخش اول تحت عنوان دلواپسی‌های اقتصادی و تربیتی، به باورهایی اختصاص دارد که در فرزند‌آوری والدین مؤثرند. فصل اول از این بخش، ضمن تبیین دغدغه‌های اقتصادی، به فقیر بودن یا احساس فقر داشتن خانواده‌ها اشاره دارد و عوامل ایجاد احساس فقر را بررسی می‌کند. سپس ‌‌‌‌‌‌‌به صورت مفصل به دو اعتقاد فراموش ‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی رزق و برکت می‌پردازد. پس‌ از آن با ارائه مستندات، درصدد پاسخگویی به دغدغه هزینه‌های فرزندهای دوم، سوم و… برمی‌آید. دغدغه‌های تربیتی، موضوعی است که در فصل دوم بدان پرداخته‌ شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌این فصل از نقش مخرب رفاه‌زدگي و از نقش سازنده‌‌ سختي در روند تربيت سخن گفته است و‌‌ اينكه «مي‌خواهم یک ‌دانه فرزندم در رفاه بزرگ شودِ دارا‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌ نمي‌خواهم فرزندم‌‌‌‌‌‌‌‌ مانند خودم در سختي بزرگ شودِ ندار» ‌‌‌‌‌‌‌‌را پاسخ می‌دهد. پس‌ از آن به دغدغه‌‌‌‌‌ خانواده‌هایی که نسبت به هزينه‌‌‌‌هاي فرزند‌آوری نگرانی نداشته و تنها دلواپس پرورش فرزندانشان هستند، می‌پردازد.
در بخش دوم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی هریک از هزینه‌های فرزند‌آوری و فرزندپروری مورد بحث قرار گرفته است. در فصل اول، هزینه‌های پیش از ولادت یعنی هزینه‌های بارداری و رسومات تبیین می‌شود و در فصل دوم، هزینه‌های پس از ولادت مورد بررسی قرار می‌گیرد و به موضوعاتی از قبیل پوشک، شیردهی، ولیمه و عقیقه، پوشاک، بازی و اسباب‌ بازی، مهد‌کودک، استعدادشناسی و اوقات فراغت پرداخته می‌شود.

 

 

اسامي برندگان مسابقه كتابخواني پویش مطالعاتی پاسخ به دلواپسی‌های فرزندآوری و فرزندپروری